วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

กิจกกรม อบรม วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเท่าทัน สื่อ รูปแบบ การออกแบบและขออนุมัติใช้ Line Sticker

ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเมื่อ วันที่ 22 กัยยายน 2562 ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ได้จัด กิจกรรม อบรม วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเท่าทัน สื่อ รูปแบบ การออกแบบและขออนุมัติใช้ Line Sticker ขึ้นเพื่อ ถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีในเรื่องการออกแบการทำ Line Sticker เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีประสบการในด้านสื่อและเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพของตนเองและสามารถสร้างเป็นรายได้ให้กับตัวเอง ได้ด้วย
สถานที่จัดกิจกรรม อบรม ณ อาคาร 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ(ตึกไอซีที )
ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเรา ขอบคุณครับ
#ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา*******ติดตามข่าวสารชมรม ลิงค์ข้างข้างเลยครับ*******https://www.facebook.com/profile.php?id=100010070950924