วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

การลงพื้นที่ ‪โรงเรียนครุชนพัฒนา‬

‪#‎ในวันนี้ทางชมรมคอมพิวเตอร์และอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์‬ ได้ทำการลงพื้นที่ ‪#‎ณโรงเรียนครุชนพัฒนา‬ ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางชมรมได้จัดกิจกรรมอยู่สองรูปแบบ ด้วยกัน ‪#‎รูปแบบที่หนึ่ง‬ เป็นการดูแล แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้อนต้นของโรงเรียน และทำการแนะนำในการใช้โปรแกรมในบ้างส่วนที่ได้เกิดปัญหาหรือเสียหายไป ‪#‎รูปแบบที่สอง‬ เป็นการสอนน้องๆชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3 จำนวน ประมาณ 30 คน

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

สอบสัมภาษณ์ น้องๆชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สอบสัมภาษณ์ น้องๆชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในวันนี้ วันที่ 20 เดือน มกราคม ทางชมรมคอมพิวเตอร์ จิตอาสา ในมี สอบสัมภาษณ์ น้องๆชมรม ที่ได้เข้ามาสมัครเข้าเป็นอนุกรรมการ ประจำปี 59 ซึ่งในการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ถือว่าได้มีการตอบรับจากสมาชิกน้องๆชมรมเป็นอย่างดี ทางน้องๆได้มีการเตรียม ความพร้อมในการ สอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลย น้องๆทุกคนเข้ามาสอบสัมภาษณ์ มาด้วยจิต ใจจิตอาสา จริงๆ ในการนี้ ทางชมรมคอมพิวเตอร์ต้อง

‪#‎ขอขอบคุณถึง‬ คณะอาจารย์ ที่ปรึกษาของชมรมคอมพิวเตอร์ทุกทาน ตลอดถึง สมาชิกน้องๆชมรม ทุกคน
ณ ตอนนี้แผนการดำเนินกิจกรรมของชมรมที่จะจัดกิจกรรมในเทอม สอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
‪#‎มาพบกับกิจกรรมดี‬ ของชมรมเราได้เลย ครับ เร็วๆ นี้