วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การจัดงานเลี้ยงสร้างสัมพันธ์ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ภาคเรียนที่ 1 /2559

ในวันนี้ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ทำการจัดงานเลี้ยงสร้างสัมพันธ์กับทีมงานชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา โดยภายในงานได้มีการพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมและมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศิริชัย บามบุรี รองอธิกาบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ให้เกีตรมากล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีการจัดจับฉลากของรางวัลและคัดเลือกตัวแทนไปภูเก็ตและภายในงานมีการจัดอาหารการกินให้น้องๆทีมงานได้ร่วมรับประทานกัน 
ขอขอบคุณถึงอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและการจัดกิจกรรมร่วมไปถึงคำปรึกษาต่างๆของชมรมมาโดยตลอด >>>ขอบคุณคับ<<<

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สอบปฏิบัติในเรื่องการออกแบบสื่อ ค่าย microsoft ครั้งที่ 2

เริ่มต้นขึ้นแล้งกับวันที่สอนของการจัดกิจกรรมโครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยในช่วงเช้าวันที่จะมีในเรื่องของการสอบปฏิบัติในเรื่องการออกแบบสื่อเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประยุทธ์ใช้โปรแกรม microsoftที่ถูกต้องและเพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเข้าไปแข่นขันแสดงผลงาน ณ จังหวัดภูเก็ตต่อไปในเดือนธันวาคมนี้
จัดกิจกรรมโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสามารถติดการดำเนินงานได้ที่ http://yrucomputer.blogspot.com หรือ Facebook /ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา และ Gmail : computeryruclub@gmail.com

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การสอบปฏิบัติในเรื่องการออกแบบสื่อใช้โปรแกรม microsoft ค่าย microsoft ครั้งที่ 2

เริ่มต้นขึ้นแล้งกับวันที่สอนของการจัดกิจกรรมโครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยในช่วงเช้าวันที่จะมีในเรื่องของการสอบปฏิบัติในเรื่องการออกแบบสื่อเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประยุทธ์ใช้โปรแกรม microsoftที่ถูกต้องและเพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเข้าไปแข่นขันแสดงผลงาน ณ จังหวัดภูเก็ตต่อไปในเดือนธันวาคมนี้
จัดกิจกรรมโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสามารถติดการดำเนินงานได้ที่ http://yrucomputer.blogspot.com หรือ Facebook /ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา และ Gmail : computeryruclub@gmail.com

พักเที่ยงของวันแรกของน้องๆ ค่าย microsoft ครั้งที่ 2

พักเที่ยงของวันแรกในการจัดกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาวันนี้น้องๆทุกคนน่ารักมีความมีจิตอาสาแล้วจตั้งใจเรียนกันทุกคนเลย ของเก็บบรรยากาศของการรับประทานอาหารของวันแรกน่าคับ สู้ๆๆน้องๆทุกคน
จัดกิจกรรมโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสามารถติดการดำเนินงานได้ที่ http://yrucomputer.blogspot.com หรือ Facebook /ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา และ Gmail : computeryruclub@gmail.com


บรรยากาศของการจัดกิจกรรมอบรมในช่วงเช้า ค่าย microsoft ครั้งที่ 2

บรรยากาศของการจัดกิจกรรมอบรมในช่วงเช้าในหัวข้อเรื่องการใช้โปรแกรม microsoft powerpoint ในการสร้างสือให้มีชีวิตโดยการสอนในครั้งนี้ เพื่อให้น้องได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานของโปรแกรมและได้รู้จักการใช้โปรแกรมที่ถูกต้องโดยมีการสอนในเรื่องการใส้รูปภาพเคลือนไหวและวีดีโอร่วมไปถึงได้มีการสอนในเรื่องการใช้เทคนิกต่างๆของโปรแกรม
จัดกิจกรรมโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสามารถติดการดำเนินงานได้ที่ http://yrucomputer.blogspot.com หรือ Facebook /ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา และ Gmail : computeryruclub@gmail.com

\

โครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ครั้งที่ 2

ในวันนี้ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ทำการจัดกิจกรรมโครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย วันที่12-13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น อาคาร 25 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้เกียรติกล่าวเปิดพิธีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยภายในกิจกรรมมีกลุ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คนและทีมงาน 10 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน กิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 1 เพื่อ
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการค้ามนุษย์ 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เบื้อนต้นเพื่อใช้ในการสร้างสื่อที่ดีต่อไป 3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียน code
จัดกิจกรรมโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสามารถติดการดำเนินงานได้ที่http://yrucomputer.blogspot.com หรือ Facebook /ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา และ Gmail : computeryruclub@gmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย (ครั่งที่ 2 )

โครงการเสริมพลังเยาวชนที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย วันท่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น อาคาร 25 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จัดกิจกรรมโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสามารถติดการดำเนินงานได้ที่ http://yrucomputer.blogspot.com หรือ Facebook /ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา และ Gmail : computeryruclub@gmail.com