ส่งงานกิจกรรม

#กิจกรรมในหัวข้อของการส่งการแต่ละห้องน่าครับสำหร

ลิงค์ส่ง Poster ห้อง 401
http://gg.gg/Posters01
ลิงค์ส่ง แผ่นพับ ห้อง 401
http://gg.gg/Brochure01
........................
ลิงค์ส่ง Poster ห้อง 402
http://gg.gg/Posters02
ลิงค์ส่ง แผ่นพับ ห้อง 402
http://gg.gg/Brochure02
........................
ลิงค์ส่ง Poster ห้อง 403
http://gg.gg/Posters03
ลิงค์ส่ง แผ่นพับ ห้อง 403
http://gg.gg/Brochure03
........................................................................................................................................................
ประกวดการแข่งขัน

ลิงค์สำหรับส่งโปสเตอร์แข่งขั้น
http://gg.gg/Postercompetition

#หมายเหตุ การกรุณาระบุชื่อให้เป็นชื่อไฟล์  ส่งเป็นไฟล์ PDF

ลิงค์สำหรับส่งแผ่นพับแข่งขัน
http://gg.gg/prochurecomprtition

#หมายเหตุ การกรุณาระบุชื่อให้เป็นชื่อไฟล์ ส่งเป็นไฟล์ PDF

ลิงค์สำหรับส่งVDO
http://gg.gg/linkVDO

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมส่งคลิป
http://gg.gg/dataclick

อย่าลืมน่าครับทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้เตรียมของรางวัลมากมายให้สำหรับคุณกิจกรรมดีจัดโดยชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิยาลัยราชภัฏยะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น