วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม หาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ในวันที่  31-1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ใน เวลา 08:30 ถึง 16: 00 น   ของเชิญช่วน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏญะลาทุกคนเข้ามามีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้เตียมกิจกรรมมากกมายและได้เพียมของรางวัลมากมายให้กับน้องๆที่สนใจเข้ามาเล่นกิจกรรมตอบคำถามกับเรา

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เปิดรับสมัครอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา2015

เปิดรับสมัครอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

ประชาสัมพันธ์ 
สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจเข้าสมัครเป็นอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์ จิตอาสา ทาง ชมรมได้ เปิดรับสมัครแร้วววว สำหรับน้องคนใดที่สนใจเข้าเป็นอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา สามารถ download .ใบสมัคร ได้ เลย ตั้งแต่บัดนีเป็นต้นไป และ 
‪#‎กำหนดส่งใบสมัคร‬ ในวัน อังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-15.00 น ณ อาคาร 25 ตึกไอซีที ชั้นหนึ่ง (ข้างล่าง ) 
‪#‎หากมีข้อสงสัยอะไรสามารถติด
ต่อสอบทางทางชมรมได้‬ หรือโทร 093-6347869(แบยี ประธานชมรม)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมปฐมนิเทศสามาชิกชมรม


ขอเรียงเชิญสมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาและผู้ทีสนใจเข้ารวมกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกชมรม ใน วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558  ณ  ห้องประชุมบัวแก้ว  ชั้น 3  อาคาร วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
   จะมีกิจกรรมการมากกว่าที่่ทางชมรมได้เตียมพร้อมต้องรับทุกคน

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

โครงการ อบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่1

ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาให้ มีการจัดกิจกรรม โครงการ อบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  ครั้งที่1   นี้ ในวันที่ 2  กันยายน  พศ. 2558  ณ อาคาร 06-305  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จงขอเชิญช่วงนักศึกษาที่สนใจเข้ารวมกิจกรรม  โครงการ อบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  ครั้งที่ 1