วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมติวกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

วันนี้เวลา 19.00 น. ทางชมรมได้มีการจัดติวให้คณะกรรมการชมรม เรื่อง ฮาร์ดแวร์ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานของชมรมและการทำงานจริง 
---// คอมพิวเตอร์จิตอาสา 59 //---
.
#มีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
สามารถขอคำปรึกษา หรือซ่อมได้ ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา อาคาร ไอซีที ชั้น 2 นะแจ๊ะๆ 😊
#ติดต่อ
ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

หรือ แชทเพจเลยจ้าา

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประชุมแบ่งงานกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

บรรยากาศในการประชุมของกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ประชุมในวาระปฐมนิเทศอนุกรรมการชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 และแบ่งฝ่ายในการทำงานต่างๆ เพื่อเกิดความสะดวกในการทำงานและจัดกิจกรรมต่างๆของชมรมต่อไป โดยมีการปฐมนิเทศอนุกรรมการและกรรมการในวันที่ 28 สิงหาคม 59 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา อาคาร25 ห้อง201 กิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมแรกสำหรับกรรมการและอนุกรรมการชุดใหม่ประจำปีการศึกษา2559 #อนุกรรมการสามารถตรวจสอบราชชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ gg.gg/comyru2016

ประชุมสรุปกิจกรรมปฐมนิเทศอนุกรรมการชมรม

จากที่ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ทำการกำหนดกิจกรรมปฐมนิเทศอนุกรรมชมรมคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา2559 โดยการจัดกิจกรรมก็ผ่านไปด้วยดีโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ได้จัดวางไว้ตามแผนการดำเนินงานของชมรมได้ขั้นตนจากที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีอนุกรรกรมการชมรมเข้าร่วมทั้งหมด 64 คน  โดยได้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการอธิบายถึงประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ของชมรมและแผนการดำเนินงานต่างๆตลอดทั้งปีที่จะจัดขึ้นประจำปีการศึกษา2559  จากการสรุปงานขั้นตอนนี้ ได้มีความเห็นชอบว่า ทางชมรมครบจะมีกิจกรรมติวประจำสัปาดาน์ให้กับน้องๆที่สนใจเข้าหาความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์โดยจะมีทีมงานที่เป็นอนุกรรมการเป็นคนช่วยสอนและเป็นที่ปรึกษากับน้องๆที่สนใจต่อไป

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สัมภาษณ์อนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอา

ผ่านพ้นไปด้วยดีกับกิจกรรมสัมภาษณ์อนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยในวันนี้ทางชมรมได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมภาษณ์อนุกรรมการชมรมประจำปีการศึกษา2559 โดยตามที่ชมรมได้เปิดรับสมัครในเวลาที่ผ่านมาแล้วนั้นวันนี้ ได้จัดกิจกรรมสัมภาษณ์อนุกรรมการและถือได้ว่า น้องๆที่ได้มาสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ได้มีการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมเลย. น้องแต่ละคนที่เข้ามาสัมภาษณ์เต็มตัวความพร้อมและมีจิตใจที่รักงาน ชอบกิจกรรมจิตอาสา แถมยังมีทักษะเบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีอีกด้วย เมื่อคิดเป็นร้อยละ 90 ถือว่าประสบความสำเร็จตามที่ได้วางใว้ ในการนี้ ขอขอบคุณถึงสมาชิกและทีมงาาทุกคนทที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นและทำให้กิจกรรมในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี#ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์อนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา รุ่นที่ 2

ประกาศชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์อนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา รุ่นที่ 2 ประจำการศึกษา 2559 
-------------------------------------------------------------------------------
จากที่ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้ทำการเปิดสอบสัมภาษณ์อนุกรรมการชมรมประจำปีการศึกษา 2559ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เพื่อทำการคัดเลือกการเป็นอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาในรุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
บัดนี้การคัดเลือกอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา รุ่นที่ 2ประจำการศึกษา 2559
ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยมีจำนวนรายชื่อทั้งหมดของผู้เข้าร่วมในการสอบสัมภาษณ์ 43 คนและผ่านการคัดเลือกในการเป็นอนุกรรมการรอบที่หนึ่งจำนวน 33 คน และสำรอง 11 คน รวมทั้งหมด 43 คน
สำหรับผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศอนุกรรมการพร้อมรายงานตัวในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา อาคาร 25 ชั้น 2 ห้อง 201 และสำหรับคนที่มีรายชื่อสำรองให้มาแจ้งความจำนงเพื่อขอเข้าเป็นอนุกรรมการในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา อาคาร 25 ชั้น 2 ห้อง 201 หากท่านไม่มาแจ้งความจำนง ทางชมรมจะถือว่าท่านได้สละสิทธิในการเป็นอนุกรรมการชมรมในครั้งนี้
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสมัครอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ หรือจะเปิดตรวจสอบไฟล์ได้ที่http://gg.gg/comyru2016


กิจกรรมปฐมนิเทศกรรมการและอนุกรรมการ

เรียนเชิญกรรมการอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศกรรมการและอนุกรรมการใหม่ประจำปีการศึกษา2559 โดยสำหรับผู้มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ทางชมรมได้กำหนดให้มาเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมปฐมนิเทศกรรมการและอนุกรรมการใหม่ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา อาคาร 25 ชั้น 2 ห้อง 201 กิจกรรมในครั่งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมแรกสำหรับกรรมการและอนุกรรมการชุดใหม่ประจำปีการศึกษา2559 สามารถตรวจสอบราชชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ gg.gg/comyru2016

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ระชุมทีมงานชมรมที่รับผิดชอบเรื่องการสัมภาษณ์

 ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้ทำการนัดประชุมทีมงานชมรมที่รับผิดชอบเรื่องการสัมภาษณ์อนุกรรมการชมรมประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้มีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมในวันพรุ่งรวมไปถึงได้มีการแบ่งหน้าทีทีมงานต่างๆในการบริหารงานจัดการงานของการสอบสัมภาษณ์อนุกรรม สำหรับทีมงานอนุกรรมที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในครั่งนี้จะสามารถเข้ามาเป็นทีมงานในการบริหารจัดกิจกรรมต่างของชมรมในอนาคต 
สำหรับท่านใดที่ได้ทำการสมัครแล้วได้มีรายชื่อตามที่ได้ประกาศไว้แล้วก็ขอให้มาสัมภาษณ์ในวันพรุงนี้ ในเวลา 13.00 น . ถึง 15.00 น . ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา อาคาร 25 ชั้น 2 ห้อง 201
หากท่านไม่สามารถเข้ามาสอบสัมภาษณ์ได้ติดงาน กรุณาแจ้งความจำนงถึงชมรมให้รับทราบด้วย หากท่านไม่ได้แจ้งความจำนงทางชมรมจะถือว่าท่านได้สละสิทธิในการสมัครเป็นอนุกรรมการในครั่งนี้
�#�อย่าลืมมากันทุกคนน่ะครับ�
�#�ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้มีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเร็วๆๆนี้�

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการรับสมัครอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาประจำการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 ตามที่ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้มีการเปิดรับสมัครอนุกรรมการชมรมประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา โดยมีการเปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง คือ การกรอกใบสมัครโดยตรง และสมัครแบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ตำแหน่งอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จในลำดับขั้นตอนแรก (ขั้นตอนการเปิดรับสมัคร) โดยมีจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 42 คน และได้สิทธิในการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 42 คน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกการสมัครอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ตามรายชื่อดังต่อไปนี้http://gg.gg/Comyru001
.
.