ตรวจสอบข้อมูล

ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


รายเอีดยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม
กดได้ที่นี้  >> http://gg.gg/datayruclub
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตรวจสอบรายชื่อ >> สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทชภัฏยะลา<<
กดได้ที่นี้  >> http://gg.gg/Comyru2559
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบยืนยันการ >>เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา <<
กดได้ที่นี้  >> http://gg.gg/confirm-Activity
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ต่อต่อกลุ่มไลน์ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 กดที่นี้  >> ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มเฟสชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 กดที่นี้ >>  http://gg.gg/facebookComputer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เพจชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 กดที่นี้ >>http://gg.gg/facebook2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดเกี่ยวกับชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 กดที่นี้ >>.http://gg.gg/datacomputer2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รูปภาพกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
กดที่นี้ >> http://gg.gg/photo-Club
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอีดยอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่
 ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาิวทยาลัยราชภัฏยะลา  อาคาร 25 ชั้น 2 ห้อง 201  (เวลาราชการ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น