ตรวจสอบกิจกรรม

ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ประมวลภาพและหนังสือรับรองจิตอาสากิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมสัมมนาชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา
กดได้ที่นี้ >> http://gg.gg/samna61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม มรย.วิชาการ
กดได้ที่นี้ >> http://gg.gg/academicyru61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เปิดโลกกิจกรรม
กดได้ที่นี้ >> http://gg.gg/activitiesyru61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมลงพื้นที่ซ่อมบำรุง ณ โรงเรียนสุไหงโกลก
กดได้ที่นี้ >> http://gg.gg/mendyru61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา
กดได้ที่นี้ >> http://gg.gg/entrantyru61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมลงพื้นที่ซ่อมบำรุง ณ โรงเรียนบ้านสะกำ
กดได้ที่นี้ >> http://gg.gg/mend_yru61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมอบรมนักเรียน ภายใต้โครงการสานฝันเทคโนโลยีการศึกษา
กดได้ที่นี้ >> http://gg.gg/train_yru61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมอบรม Google App for Education
กดได้ที่นี้ >> http://gg.gg/google_yru61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมอบรมนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาแก่ครู
กดได้ที่นี้ >> http://gg.gg/teacher_yru61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอีดยอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่
 ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาิวทยาลัยราชภัฏยะลา  อาคาร 25 ชั้น 2 ห้อง 201  (เวลาราชการ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น