วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

ปฐมนิเทศสมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาปี59

เชิญชวนสมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม #ปฐมนิเทศสมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาปี59ในวันที่ 1/02/2560 ตรงกับวันพุธช่วงบ่าย เวลา 12.30 - 16.00 น. สถานที่ตึก วจก. ชั้น4 ห้องประชุมซาลัด
เป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยงานในการอธิบายความเป็นเป็นของชมรมคอมพิวเตอร์สรุปผลงานกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาตลอดที่ผ่านมากิจกรรมพอปะน้องแลกเปลียนพี่และกิจกรรมเสนอกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2559 เทอมการศึกษา ที่ 2 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจำนวนกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 400 คน ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมในเทอม นี้ ที่ได้เรียนมาพบปะสมาชิกชมรมในการจัดกิจกรรมต่างของชมรม
อย่าลืมน่าคับกิจกรรมนี้เต็มไปด้วยของรางวัลและกิจกรรมมากมานเตรียมไว้เพื่อคุณทุกคน ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา