วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

โครงการ อบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่1

ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาให้ มีการจัดกิจกรรม โครงการ อบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  ครั้งที่1   นี้ ในวันที่ 2  กันยายน  พศ. 2558  ณ อาคาร 06-305  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จงขอเชิญช่วงนักศึกษาที่สนใจเข้ารวมกิจกรรม  โครงการ อบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  ครั้งที่ 1