วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กิจกรรมอบรมเรื่องซ่อมบำรุ่งคอมพิวเตอร์


ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์...สมาชิกคนใดที่สนใจอยากจะเข้าร่วมอบรม ‪#‎เรื่อง_การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์‬** ในวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ **ในการนี้ทางชมรมมีการเก็บค่าลงทะเบียน ‪#‎คนละ_30‬ บ. ( ค่าขนม+ค่าเกีรยติบัตร)‪#‎เริ่มเวลาลงทะเบียน_8‬:00 - 8:30 น.( ลงทะเบียนที่ ตึก ICT ชั้น 2 ห้อง 202 )‪#‎แต่งกาย_ชุดกิจกรรม_‬"‪#‎

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประชุมกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

ทางคณะกรรมการและอนุกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้มีการจัดห้องชมรมและมีการประชุม ในการนี้ทางชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาก็ขอขอบคุณอ.ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้อำนวยความสะดวกในเรื่องของห้องชมรมและพัสดุอุปกรณ์ต่างๆมากค่ะ

และสำหรับน้องๆเพื่อนๆคนใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือโน็ตบุคหรือปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก็สามารถมาติดต่อที่ห้องของชมรมได้ที่อาคาร 25 ชั้น 2 ห้อง 202 ได้ค่ะ
‪#‎แล้วอย่าลืมติดตามกิจกรรมของทางชมรมเราได้นะค่ะ‬ (ขอบคุณค่ะ)

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประชุมวางแผนการดำเนินงานของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา

ประชุมชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ทางชมรมคอมพิวเตอร์ จิตอาสา...ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงานของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเพื่อวางกำหนดการโครงสร้างของการทำงานในการจัดกิจกรรมของชมรมรวมทั้งได้ประชุมเสนอแผนงานของการจัดอบรมให้กับน้องๆสมาชิกชมรมเพื่อให้น้องสมาชิกชมรมทุกคนได้เข้ามาเป็นส่วนรวมในการจัดกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาอีกด้วย  และหลังจากที่ได้ประชุมกำหนดโครงสร้างการทำงานเสร็จแล้วทางชมรมก็ได้ประชุมใน วาระของกิจกรรมลงพื้นที่ ของชมรมที่จะจัดกิจกรรมเร็วนี้ และวางแผนการลงสำรวจโรงเรียนในพรุ่งนี้ เพื่อแบ่งงานและหน้าของผู้รับผิดชอบในโครงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการทุกคนได้  เวลาเริ่มประชุม 13.00-16.00  ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา   เตรียมพบกับกิจกรรมของเราเร็วๆนี้

ประชุมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา

ประชุมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา
‪#‎ในวันนี้เวลา‬ 15.00 น ทางคณะกรรมการชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาและวาระการเปิดห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเพื่อเปิดการบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาและบุคคลภายนอกที่สนใจพร้อมทั้งให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์
#ในการนี้ทางชมรมต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกทานที่ค่อยให้กำลังใจให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆให้กับคณะกรรมการ
‪#‎เตรียมพบกับห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาเร็วๆนี้‬