วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

28 กันยายน 2561 ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาลงพื้นที่ติดต่อประสารงานโรงเรียนสุไหงโกลก


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางตัวแทนของชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดต่างๆของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในโครงการสานฝันเทคโนโลยีการศึกษาให้กับรองผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนสุไหงโกลก
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
1.ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ในด้านซอร์ฟแวร์
2.อบรมคณะครู เรื่อง "นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ศรรตวัตที่ 21
3.อบรมนักเรียน เรื่อง "เสริมทักษะ 4.0 ผ่านเว็บบล็อกการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน"
และ 4.การติดตามผลงานของคุณครูและนักเรียน1 ความคิดเห็น: