วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศผลรางวัลกับการแข่งขันประกวดออกแบบโปสเตอร์

ประกาศผลรางวัลกับการแข่งขันประกวดออกแบบโปสเตอร์ภายใต้หัวข้อการค้ามนุษย์โดยใช้โปรแกรม MS Word ในการออกแบบโปสเตอร์ในการแข่งขันครั้งนี้ โดยมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับสองและรางวัลชมเชย 2 รางวัล ดังต่อไปนี้ 
1.นายมะรอซาลี มะลี (ชนะเลิศอันดับ 1)
2.นายอิสมาแอล พิทักษ์ลาวัลย์ (รองชนะเลิศอันดับ 1)
3.นายมูหัมมัด อาแว (รองชนะเลิศอันดับ 2)
4.นางสาวลักษ์ขณาวดี ชุ่มแก้ว (รางวัลชมเชย)
5.นายสมาน วาเงาะ (รางวัลชมเชย)
#สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลติดต่อรับของรางวัลได้ ณ ห้องชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 2 ห้อง 201 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 093-6347869 (แบยี)
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น